Изберете страница
ВЕИ до 10.8 kW с облекчено свързване към мрежата

ВЕИ до 10.8 kW с облекчено свързване към мрежата

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в България недавно прие набор от нормативни промени, които имат за цел да облекчат процеса на присъединяване и изграждане на Възобновяеми Енергийни Източници (ВЕИ), както и на системи за съхранение на енергия. Тези...
Слънчевите панели стават все по-евтини

Слънчевите панели стават все по-евтини

Цените на слънчевите модули продължават да намаляват, включително и на стандартните и високопроизводителните фотоволтаични панели. Очаква се стабилизиране на цените, но за момента това все още предстои да се случи. Съгласно данните, публикувани от EnergyTrend на 20...
След 2030 г. всички новите жилищни сгради в Европа ще са с 0 емисии и фотоволтаични системи

След 2030 г. всички новите жилищни сгради в Европа ще са с 0 емисии и фотоволтаични системи

От 1 януари 2030 г. всички новопостроени жилищни, бизнес и търговски имоти в рамките на Европейския съюз ще трябва да имат нулеви емисии. За сградите, принадлежащи до или управлявани от публични органи на национално, регионално или местно ниво, това изискване ще бъде...
Треската за соларни паркове принуждава общините да раздават пасищата, от които имат нужда животновъдите

Треската за соларни паркове принуждава общините да раздават пасищата, от които имат нужда животновъдите

Законодателното предложение, направено от народния представител Даниел Петров, засяга въпроса за използването на земеделски земи от общинския поземлен фонд, които са обозначени за трайно ползване като пасища, мери и ливади. Според новия текст в Закона за собствеността...
Вече няма да може да се сменя статута на земеделската земя, за да се правят соларни паркове

Вече няма да може да се сменя статута на земеделската земя, за да се правят соларни паркове

Практиката за смяна на статута на обработваемите земеделски земи с цел превръщането им във фотоволтаични централи е на път да бъде окончателно прекратена. Това е резултатът от решенията, взети в Народното събрание, което гласува промени в Закона за собствеността и...