Изберете страница

В момента, Америка се бори с енергийна криза, като цените на електричеството скокове се увеличават във всички региони на страната. Домовете изпитват сериозни затруднения в опитите си да балансират разходите за електроенергия, като по-широко приетото решение е монтирането на слънчеви панели за домашни цели, съобщава Shashgear.com.

Макар че цената и монтирането им може да не е достъпно за всеки, соларните панели представляват отлична финансова инвестиция в дългосрочна перспектива и могат да се намерят навсякъде – от каравани, захранвани със слънчева енергия, до електрически автомобили.

Обикновено се задава въпросът относно слънчевата енергия: колко точно енергия се произвежда? Какъв размер соларен панел ви е необходим, за да поддържате работата на вашия мобилен телефон, телевизор или домакинска техника? Има соларни панели с различни размери, така че примерно, ако имате 400-ватов соларен панел, той може да не е достатъчен за вашия автомобил, но все пак ще произвежда достатъчно енергия за голям брой уреди, които използвате ежедневно.

400-ватовият слънчев панел представлява над средната мощност сравнено с другите слънчеви панели, които можете да намерите на пазара в днешно време. Това означава, че той е способен да генерира достатъчно енергия, която може да бъде използвана за множество цели.

Съществуващите в един 400-ватов слънчев панел около 60 слънчеви клетки са способни да генерират от 1,2 до 1,5 киловатчаса електричество ежедневно. Обемът на произведената енергия обаче в значителна степен зависи от количеството и интензитета на слънчевата светлина, която достига до панела.

400-ватовите слънчеви панели са достатъчно мощни, за да се използват за захранването на повечето домашни електронни устройства – от телевизори, през лаптопи, до игрални конзоли. Например, един обикновен смартфон обикновено има 15-ватчасова батерия. Това означава, че 400-ватовият слънчев панел, при условие че генерира своя максимален капацитет от 1,5 kWh, би могъл да зареди над 100 телефона на ден.

Някои от по-големите домакински уреди като микровълнови печки, перални машини и дори хладилници също могат да бъдат захранвани от 400-ватов слънчев панел. Трябва да се има предвид обаче, че за да може да се захранва един такъв уред, вероятно ще е необходимо използването на повече от един панел. Броят на необходимите панели ще зависи от конкретния уред и неговата енергийна ефективност, както и от количеството и интензитета на слънчевата светлина, достигаща до панелите. Въпреки това, възможността за използването на слънчева енергия за захранване на домашни уреди представлява значителна стъпка към по-устойчиво и екологично чисто бъдеще.

Колко соларни панела са нужни за едно домакинство?

Количеството на 400-ватови соларни модули, които са изисквани за електрозахранване на дадена къща, ще бъде определено от географското положение и енергийните нужди на дома. Веднъж като сме събрали тези информации, можем да извършим прост математически изчисления, за да установим колко панели ще са ни необходими.

Ако предположим, че имаме 4 часа на най-силно слънце и идеални условия, слънчев панел с мощност 400 вата би могъл да генерира 1,6 kWh енергия на ден или около 584 kWh годишно. За сравнение, през 2021 година средното годишно консумиране на електричество в Съединените щати е малко над 10 600 kWh.

И така, можем да следваме тази формула, за да определим броя на панелите:

Брой 400-ватови панели = Средна консумация на енергия (kWh) / Годишна мощност на един панел (kWh)

Ето какво показват сметките:

Брой 400-ватови панели = 10 600 kWh / 584 kWh = 18,15 панела

Къща с 10 600 kWh годишно потребление на енергия ще се нуждае от поне 19 панела, за да захранва целия дом.

Този брой е ориентировъчен и реалната необходимост от слънчеви панели може да варира въз основа на вашата специфична консумация на енергия и географско положение. Например, домовете в области с по-голяма слънчева активност обикновено се нуждаят от по-малко панели. Обикновено семейства, които използват повече електричество, трябва да монтират допълнителни панели, за да задоволят своите енергийни нужди.

Ето някои от най-честите фактори, които влияят върху производството на електричество от слънцето.

Локация: Географската позиция на вашата къща има директно влияние върху количество от слънчевата светлина, която тя получава. Районите, които се намират по-близо до екватора, обикновено се радват на повече максимални часове на слънчева светлина, което резултира в по-голямо генериране на електричество.

Климатичните условия и сезонните промени играят важна роля в процеса на образуване на слънчева енергия. Облачните дни могат да съкратят количеството слънчева светлина, достигаща до соларните панели, което в резултат води до снижаване на електрическата им производителност. Сходно на това, районите с високи концентрации на прах или въздушни замърсявания могат също да покажат намалена ефективност в генерирането на слънчева енергия.

Слънчевите панели и тяхната работа при различни температури: Въпреки общоприетото мнение, слънчевите панели функционират най-ефективно при температури около или под 25°C. Когато температурата на панелите възлезе над този праг, техният потенциал за генериране на електроенергия се снижава.

Позиция и насочване на слънчевия панел: Инклинацията и насочеността на слънчевия панел могат значително да влияят на производствената мощност на електрическа енергия. По възможност, оптималното е да насочите панела под ъгъл, равен на географската ширина на вашата локация за постигане на максимална ефикасност. Панелите, насочени към юг, са най-ефективни в Северното полукълбо, докато тези, насочени към север, са предпочитани в Южното полукълбо. Подредете соларните панели така, че да абсорбират максимално количество директна слънчева светлина през целия ден.

Засенчване: Аспекти като надвиснали дървета, сенки проектирани от други сгради, натрупване на прахови частици или сняг, както и други обстоятелства, които не са винаги във вашия контрол, могат да възпрепятстват слънчевия панел да достигне до пълния си производителен потенциал.